تربیت عاطفی و عقلانی از منظر اسلام
50 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1394
نام استاد/نام دانشجو : خانم سمیرا مومنی
عقل همواره از ابعاد اساسی وجود انسان محسوب شده و مکاتب تربیتی هر یک با بینش خاص خود به بیان اهمیت و لزوم تربیت عقلانی پرداخته‌اند. بدیهی است که برداشت‌های متفاوتی از معنی و مفهوم عقل و عقلانیت آدمی وجود دارد و هر یک از این برداشت‌ها می‌تواند منشا صدور آرایی متفاوت در زمینه تربیت عقلانی گردد. در نظام تربیتی اسلام به جنبه عقلانی و عاطفی انسان تاکید فراوان شده است؛ به همین جهت برای بررسی دیدگاه اسلام در مورد عقل، بایستی آیات و روایاتی را جستجو کرد که می‌توانند راهگشا و راهنمای ما در تربیت عقلانی واقع گردند. دراین پایان نامه که با شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است؛ ابتدا با بررسی آیات قرآن و روایات، دیدگاه اسلام در مورد تربیت عقلانی و عاطفی تبیین شده است؛ سپس مبانی، اصول و روش‌های تربیتی برمبنای دیدگاه اسلام استخراج شده‌اند. براساس بررسی انجام شده د رخلال آیات قرآن و روایات درباره‌ جایگاه عقل سه مبنا، سه اصل و چهار روش تربیتی با عنوان روش تفکر، روش تزکیه، روش تعلیم حکمت و روش تجربه اندوزی استخراج شده است همچنین در مبحث عاطفی درباره‌ی تعدیل عواطف، احساسات و عواطف و جلوه‌های تربیت عاطفی در کلام امام خمینی بحث شده است. تمام سعادت بشر به تنهایی تکامل عقل نیست بلکه در آدمی علاوه بر عقل سرمایه‌ی مهم دیگری وجود دارد به نام عواطف و احساسات. همچنین لازم است عواطف مانند عقل، با مراتب و پرورش محیط احیا شود و عقل و عاطفه دوش به دوش یکدیگر راه تعالی و تکامل را بپیمایند و درپرتو این دو قدرت عظیم و این دو نیروی خدادادی شخص به مقام شایسته‌ی خود نایل گردد.